Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een op de ontwikkeling van kinderen gerichte therapie in spelvorm.

Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een op de ontwikkeling van kinderen gerichte therapie in spelvorm. 

Sommige kinderen hebben problemen met bewegen. Ze komen niet zo goed mee met buiten rennen en klimmen of met de gymlessen. Ze botsen snel ergens tegenaan of stoten steeds iets om op tafel. Of schrijven, tekenen en met materiaal omgaan gaat hen niet goed af.
Dan heeft je kind extra hulp nodig. Want ieder kind wil graag bewegen en meedoen met plezier.

Kinderoefentherapie is speciaal afgestemd op kinderen die op één of andere manier problemen hebben met bewegen. We werken daarbij samen met de ouders van het kind en waar nodig ook met leerkrachten, verzorgers of andere behandelaars.

Een kinderoefentherapeut is ook regulier oefentherapeut en behandelt daarom zowel kinderen als volwassenen met houdingsproblemen of een specifieke (neurologische of orthopedische) aandoening.
Kinderen van 10 jaar en ouder met deze problemen, kunnen ook bij Tjitske Bethlehem terecht.

CONTACT

TERUG