De 4 basisprincipes voor meer tuingeluk

Een grote of kleine tuin in stijlvolle, landelijke, klassieke of moderne stijl. Alles is mogelijk. Uw tuinbeleving is voor ons belangrijk. Daarom werken we volgens de 4 basisprincipes van Tuingeluk©. Dat betekent dat wij tuinen ontwerpen met voldoende groen, rekening houden met hoogte-elementen, privacy en de juiste energiebalans.

Ouders

Het belang van de samenwerking met de ouders.

In onze praktijk worden de ouders actief en intensief betrokken bij de therapie van hun kind. De ouders kijken niet vanaf de zijlijn mee maar krijgen inzicht in het sensorische, motorische en mentale ontwikkelingsproces dat hun kind doormaakt. Dit vraagt tijd en inzet van de ouders en de kinderoefentherapeut.

Onder ouders verstaan wij de hoofdopvoeders van het kind; de ouders of verzorgers. Zij hebben de primaire verantwoordelijkheid en de eindverantwoordelijkheid voor hun kind. Deze verantwoordelijkheid onderstreept tevens het belang van de samenwerking met de ouders. Ouders spelen een zeer belangrijke rol in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Wanneer de motorische ontwikkeling om één of andere reden niet goed verloopt is extra begeleiding wenselijk.

Thuis oefenen?

Het is niet de bedoeling dat de oefeningen die tijdens de therapie worden gedaan zomaar thuis worden herhaald. Het is de bedoeling dat de ouders inzicht krijgen in de senso-motorische problemen, het motorische ontwikkelingsniveau, van hun kind en de manier waarop hun kind bepaalde bewegingen leert. Het kunnen zien of hun kind van de bewegingen geniet of juist niet is ook van belang. Kinderen zoeken vaak naar een manier om hun tekortkomingen te compenseren. Voor het begeleiden van het kind is het goed dat de ouders dit proces kunnen herkennen. Door mee te kijken met de therapie en door gesprekken te voeren met de kinderoefentherapeut leren zij bovengenoemde punten herkennen.

Meekijken

Door mee te kijken kunnen de ouders de punten die zij belangrijk vinden zelf selecteren en komen er duidelijke vragen over de motoriek van hun kind. Ook krijgen de ouders dan vaak vanzelf goede ideeën om hun kind thuis te kunnen begeleiden. Alleen de ouders weten namelijk hoe de thuissituatie is en hoe hun kind zich “beweegt” in die situatie.

Het gaat er bij de samenwerking met de ouders dus niet om dat er wordt gezegd hoe het thuis moet gebeuren, maar het gaat erom dat de ouders dat zelf kunnen bepalen door het verkregen inzicht.

Inzicht in de problematiek van het kind kan ervoor zorgen dat er begrip ontstaat in plaats van ongerustheid, irritatie of teleurstelling. Ouders krijgen door een beter inzicht het gevoel dat ze hun kind iets kunnen bieden. Hierdoor ervaart het kind steun en begrip van zijn ouders en staat het er niet alleen voor. Inzicht bij de ouders kan er ook voor zorgen dat ze gerichter kunnen praten met de groepsleerkrachten, de zwemleraar of de muziekleraar over de problematiek van hun kind. Samen staan de ouders en hun kind sterk om anderen duidelijk te maken wat er aan de hand is en wat er kan worden gedaan om goede resultaten te behalen. Tijdens de periode van kinderoefentherapie is het dus belangrijk dat er goed naar elkaar wordt geluisterd.

De wensen van de ouders zijn belangrijk en de manier waarop de ouders naar hun kind kijken en met hun kind omgaan wordt gerespecteerd. De therapie sluit aan bij de wereld van de ouders en hun kind en probeert de ouders tot bepaalde inzichten te laten komen en via deze inzichten, indien nodig, samen met de ouders na te denken over veranderingen in hun aanpak.

Geschreven door:

Paulien Stap en Maaike Bavelaar (oud-collega)

CONTACT

TERUG