De 4 basisprincipes voor meer tuingeluk

Een grote of kleine tuin in stijlvolle, landelijke, klassieke of moderne stijl. Alles is mogelijk. Uw tuinbeleving is voor ons belangrijk. Daarom werken we volgens de 4 basisprincipes van Tuingeluk©. Dat betekent dat wij tuinen ontwerpen met voldoende groen, rekening houden met hoogte-elementen, privacy en de juiste energiebalans.

Checklist RSI/KANS

Met deze checklist kunt u nagaan of u door uw werksituatie risico loopt gezondheidsklachten zoals RSI te krijgen. U kunt de vragen eenvoudig met ja of nee beantwoorden. Indien het antwoord op een vraag wijst op een knelpunt, is dit een aandachtspunt bij verbetering van uw werksituatie.
Uitgangspunt is dat de apparatuur zoals het beeldscherm, het toetsenbord, de muis, de stoel en het bureau technisch in goede staat zijn.

Werktaken
1. Wordt het werken met het beeldscherm ten minste enkele keren per dag afgewisseld met ander werk, dat niet op de computer wordt uitgevoerd (zoals overleg, kopiëren, telefoneren)?
Nee = knelpunt
2. Heeft het werk ook onderdelen die moeilijk of uitdagend zijn?
Nee = knelpunt
3. Kunt u bij (technische) problemen hulp inroepen om zo gezamenlijk de knelpunten op te lossen?
Nee = knelpunt
4. Kunt u gemakkelijk overleggen met collega’s over het werk en ook over andere onderwerpen?
Nee = knelpunt
5. Is het voor u duidelijk wanneer u uw werk goed heeft uitgevoerd?
Nee = knelpunt
Twee of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werktaken’ wijst op de noodzaak verbeteringen aan te brengen.

Werktijden
1. Werkt u enkele keren per week langer dan 6 uur per dag aan het beeldscherm?
Ja = knelpunt
2. Onderbreekt u het beeldschermwerk na maximaal 2 uur gedurende ten minste 10 minuten met ander werk of een pauze?
Nee = knelpunt
3. Neemt u tijdens intensief werk geregeld een korte (micro)pauze?
Nee = knelpunt
Eén of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werktijden’ wijst op de noodzaak verbeteringen aan te brengen.
Werkdruk
1. Moet u gemiddeld meer dan eenmaal per week overwerken?
Ja = knelpunt
2. Moet u enkele keren per week onder extra hoge werkdruk werken of met een extra hoog werktempo (pieken)?
Ja = knelpunt
3. Wordt uw werk regelmatig hinderlijk onderbroken door bijvoorbeeld collega’s of telefoon?
Ja = knelpunt
4. Is de software handig en efficiënt?
Nee = knelpunt
Twee of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werkdruk’ wijst op de noodzaak verbeteringen aan te brengen.

Werkplek
1. Staat het beeldscherm recht voor u?
Nee = knelpunt
2. Staat de bovenzijde van het beeldscherm (overgang tussen glas en kast) ongeveer op of iets onder ooghoogte?
Nee = knelpunt
3. Staat het beeldscherm ongeveer op armlengte (gestrekte arm) van uw lichaam?
Nee = knelpunt
4. Heeft u een moderne kantoorstoel waarvan de rugleuning goede steun in de onderrug geeft en de armsteunen in hoogte en breedte verstelbaar zijn?
Nee = knelpunt
5. Is de hoogte van uw werktafel zodanig ingesteld dat u met afhangende en ontspannen schouders kunt werken en dat de hoek tussen onderarm en bovenarm ongeveer 90 graden is?
Nee = knelpunt
6. Is er voor uw benen voldoende ruimte onder het werkvlak zodat de benen bij het gaan zitten, het aanschuiven en het opstaan nergens tegenaan stoten?
Nee = knelpunt
7. Is het werkblad inclusief draagconstructie aan de voorzijde dikker dan 5 cm?
Ja = knelpunt
8. Als u veel overtypt van documenten, is er dan een voldoende grote en stabiele documenthouder beschikbaar?
Nee = knelpunt
Mogelijk is dit punt niet van toepassing.
9. Kijkt u rechtstreeks naar de lucht als u over of langs het beeldscherm in de verte kijkt?
Ja = knelpunt
10. Is er voor alle ramen goede, instelbare zonwering aanwezig die het licht voldoende tegenhoudt?
Nee = knelpunt
Drie of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werkplek’ wijst op de noodzaak verbeteringen aan te brengen.

Werkwijze
1. Werkt u langer dan 2 uur per dag aan een laptopcomputer op een vaste werkplek?
Ja = knelpunt
2. Steunt u de armen tijdens het werk geregeld op de armsteunen (ongeveer even hoog als het bureau) of op het bureaublad?
Nee = knelpunt
3. Zijn tijdens het typen en het muizen uw polsen min of meer recht?
Nee = knelpunt
4. Wisselt u regelmatig van werkhouding?
Nee = knelpunt
5. Werkt u op een ontspannen manier waarbij het aanspannen van de schouders en/of vingers wordt vermeden?
Nee = knelpunt
6. Worden er geregeld enkele rek- en strekoefeningen uitgevoerd voor een goede doorbloeding van de schouders en armen?
Nee = knelpunt
7. Is uw (lees)bril geschikt bevonden voor beeldschermwerk?
Nee = knelpunt
Twee of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werkwijze’ wijst op de noodzaak verbeteringen aan te brengen.

CONTACT

TERUG