De 4 basisprincipes voor meer tuingeluk

Een grote of kleine tuin in stijlvolle, landelijke, klassieke of moderne stijl. Alles is mogelijk. Uw tuinbeleving is voor ons belangrijk. Daarom werken we volgens de 4 basisprincipes van Tuingeluk©. Dat betekent dat wij tuinen ontwerpen met voldoende groen, rekening houden met hoogte-elementen, privacy en de juiste energiebalans.

Osteoporose

In Nederland krijgen veel vrouwen boven de 55 jaar te maken met osteoporose. De botafbraak is groter dan de botaanmaak waardoor het bot brozer wordt en sneller kan breken.

In de rug kunnen wervels inzakken, je wordt kleiner, krommer en krijgt rugpijn. Soms ontstaan ademhalingsmoeilijkheden, nek- en schouderklachten, incontinentieklachten en evenwicht problemen. De diagnose wordt gesteld met behulp van een dexa-meting.

Tijdens de behandeling leert u:

  • houding verbetering zodat klachten beperkt blijven
  • klachtenpreventie
  • valpreventie
  • evenwicht en balans training
  • inzicht in ziektebeeld
  • advies over wat u zelf kunt doen

Indien nodig komen wij ook thuis om valrisico’s te analyseren en voorkomen. 

CONTACT

TERUG