De 4 basisprincipes voor meer tuingeluk

Een grote of kleine tuin in stijlvolle, landelijke, klassieke of moderne stijl. Alles is mogelijk. Uw tuinbeleving is voor ons belangrijk. Daarom werken we volgens de 4 basisprincipes van Tuingeluk©. Dat betekent dat wij tuinen ontwerpen met voldoende groen, rekening houden met hoogte-elementen, privacy en de juiste energiebalans.

Waarom heeft mijn kind problemen met schrijven?

Ieder kind moet leesbaar leren schrijven. Het ene kind doet dit netjes, het andere kind wat minder netjes. Het schrijven wordt voor het kind pas echt een probleem als de leerkracht of het kind zelf zijn werk niet meer kan lezen of hij het werktempo van de klas niet meer kan bijhouden. Schrijven is een zeer complexe vaardigheid waarbij heel veel factoren een rol spelen, daarom kunnen de problemen diverse oorzaken hebben.

Voor een leesbaar handschrift en een goed werktempo moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • goede ontwikkeling van de fijne motoriek en het tastgevoel
 • goed spiergevoel
 • het hebben van een voorkeurshand
 • ritme / souplesse tijdens het bewegen
 • stil kunnen zitten (evenwicht, concentratie en rust)
 • ruimtelijk inzicht
 • goed geïntegreerde reflexen (zie MNRI-reflexintegratie)
 • motivatie
 • plezier
 • zelfvertrouwen (zie Kind-In-Evenwicht. Over emoties bij kinderen.)
 • goed schrijfmateriaal
 • steun en begrip van de groepsleerkracht

Voordat het oefenen kan beginnen is een uitgebreid onderzoek nodig om duidelijk te krijgen welke factoren de schrijfproblemen veroorzaken. Het verslag van het onderzoek wordt – na toestemming van de ouders – aan de groepsleerkracht gegeven omdat een goede samenwerking tussen kind, ouders, therapeut en school erg belangrijk is.

De therapie
Tijdens de therapie worden er oefeningen gedaan om aan de schrijfvoorwaarden te voldoen en het schrijven wordt geoefend. De ouders wordt inzicht gegeven in het motorische probleem van hun kind. Door dit inzicht kunnen zij uitleggen aan de groepsleerkracht wat er wordt geoefend en wat de vorderingen van hun kind zijn. Op deze manier wordt informatie over de therapie van het kind uitgewisseld tussen therapeut en school, via de ouders. Bij (bijna) ieder kind wat voor school gerelateerde problemen bij ons komt, hebben wij ook direct contact met school. Het verhaal van de leerkracht is belangrijk voor het formuleren van de hulpvraag voor het kind. Hiervoor hebben we de toestemming van de ouders nodig.

Soms horen we de vraag: moeten we nog goed en netjes schrijven leren? Het antwoord is JA! Voor het schrijven van: boodschappenbriefjes, kaarten, aantekeningen bij een cursus of opleiding, notuleren bij een vergadering, briefje voor huisgenoten, gezamenlijke agenda of kalender invullen, vakantiejournaal, notitie voor collega’s, formulieren invullen, snel een adres of telefoonnummer noteren, enzovoort …. moet je duidelijk kunnen schrijven zonder problemen.

Test hier of het kind schrijftherapie nodig heeft:

Als je dit ziet bij kinderen in je klas:

 • moeite met overschrijven van het bord
 • bij het schrijven op de tafel liggen en rechtop zitten niet volhouden
 • onderuitgezakt zitten
 • vaak gaan staan
 • concentratieproblemen
 • schrijfproblemen (lettervormen, lijn volgen, enz.)
 • niet stil kunnen zitten
 • werkjes niet op tijd afkrijgen
 • vaak vallen of zich afzijdig houden tijdens het spelen in de pauze
 • niet goed meekomen met gym

en je hebt al een tijdje geprobeerd om samen met het kind een oplossing hiervoor te bedenken maar jullie komen er niet goed uit,
dan heb ik de volgende oplossingen en hulpbronnen voor je:

 1. Meestal kan ik de oorzaak ontdekken door onderzoek. Deze is vaak én-én.
 2. Ik kan het kind zowel als jou als leerkracht/IB-er behulpzaam zijn met de communicatie naar ouders.
 3. Kom ik meekijken in de klas, als dat nodig is.
 4. Krijg je via de mail (of telefoon) toegespitste en praktische informatie.
 5. Heb ik veel bruikbare tips voor in de klas en de les (lees: de vaardigheid, zie lijst hierboven).
 6. Je kunt mij dus gebruiken als vraagbaak.

Zo worden je lessen nóg effectiever en hou je meer tijd over om les te geven.