De 4 basisprincipes voor meer tuingeluk

Een grote of kleine tuin in stijlvolle, landelijke, klassieke of moderne stijl. Alles is mogelijk. Uw tuinbeleving is voor ons belangrijk. Daarom werken we volgens de 4 basisprincipes van Tuingeluk©. Dat betekent dat wij tuinen ontwerpen met voldoende groen, rekening houden met hoogte-elementen, privacy en de juiste energiebalans.

Boosheid, irritatie

Kinderen die regelmatig boos worden en geïrriteerd zijn, zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding kunnen zichzelf en anderen flink in de weg zitten. Er zijn duidelijk dingen die het kind irriteren maar je kunt er vaak niet goed de vinger op leggen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn.

Er kunnen sensorische integratieproblemen zijn. Deze zijn soms heel duidelijk maar soms ook niet omdat ze onder de oppervlakte blijven. Het kind voelt de irritaties en boosheid dan wel van binnen (binnenvetten!) maar weet niet goed hoe deze gevoelens te interpreteren. Hierdoor kan een kind boos zijn zonder te kunnen vertellen hoe dat komt, laat staan waar het vandaan komt.

Deze kinderen kenmerken zich soms door angsten, bijvoorbeeld voor dingen zoals paddestoelen of kastanjes. Maar ook kunnen ze overgevoelig reageren op hard geluid, aanraking, verstoring van het evenwicht, veel bewegingen binnen hun blikveld, enz. zoals vaak in een klas met kinderen het geval is. Deze kinderen hebben er op school ook last van en de klas en de leerkracht hebben er weinig grip op. De boosheid en irritaties uiten zich vaak tijdens of na een situatie waarin het kind overprikkeld raakte.

Wat is er aan de hand?

Kinderen met gedragsproblemen hebben niet altijd alleen een gedragsprobleem. Vaak is er ook sprake van een fysiek probleem. Dan is behandeling met alleen pedagogische of psychologische adviezen niet voldoende, de oorzaak wordt immers niet weggenomen.
In het geval van boosheid en geïrriteerdheid is het goed mogelijk dat er nog schrikreflexen aanwezig zijn bij het kind. Deze reflex (Mororeflex genaamd) zou na 4 maanden na de geboorte al verdwenen moeten zijn. Wanneer dat niet het geval is kan dat o.a. tot boosheid, irritaties en overgevoeligheid voor allerlei prikkels leiden.

Wat doe je dan?

Deze reflex kun je weg-oefenen met een speciaal op het kind afgestemd reflex dempend programma. Dit programma is ontleend aan de ontwikkeling tijdens de eerste 9 maanden van het leven van een kind.
Elke dag doet een kind 5 minuten een paar kleine oefeningen en langzamerhand verdwijnt de nog aanwezige reflex en komt er ruimte voor een normale motorische, zintuiglijke en gedrag ontwikkeling.
Wanneer daarbij de motorische en sensorische ontwikkeling een achterstand heeft of verstoord is geraakt, kan de Kinderoefentherapeut de therapie daarop afstemmen.