De 4 basisprincipes voor meer tuingeluk

Een grote of kleine tuin in stijlvolle, landelijke, klassieke of moderne stijl. Alles is mogelijk. Uw tuinbeleving is voor ons belangrijk. Daarom werken we volgens de 4 basisprincipes van Tuingeluk©. Dat betekent dat wij tuinen ontwerpen met voldoende groen, rekening houden met hoogte-elementen, privacy en de juiste energiebalans.

Ademproblemen

Acute pijn op de borst.
Elke maand komen er 400 mensen bij de EHBO van de Tergooi Ziekenhuizen met acute pijn op de borst. Veel meer dan 50% van deze groep heeft geen hartproblematiek en wordt gerustgesteld naar huis gestuurd. Het is de taak van de huisarts om de volgende stap te nemen. Bij de een blijkt geruststelling voldoende, bij de ander blijven klachten terugkomen en is een andere interventie nodig. Indien u bemerkt dat uw patiënt een ontregeling van de adem heeft en fysiek gespannen is, dan is oefentherapie geïndiceerd.

De therapeuten van de Praktijk Oefentherapie Bussum, hebben vele jaren ervaring met de behandeling van deze groep patiënten. Wij merken dat artsen vaak ademtherapie voorschrijven wanneer zij patiënten doorsturen. Echter, probeer maar eens je adempatroon te veranderen als je het benauwd hebt. Je zult zien dat de benauwdheid toeneemt. Patiënten zelf proberen ook meer met “de buik” te ademen, dit werkt echter contraproductief en geeft een geforceerd adempatroon.

Ademen doe je vanzelf en hoeft meestal niet gestuurd te worden. Veel makkelijker en sneller werkt het om, samen met een begeleider, na te gaan wat er in het lichaam gebeurt , waardoor het natuurlijke adempatroon geblokkeerd raakt. De ontregeling van de adem wordt meestal veroorzaakt door musculaire spanning in romp, keel , kaken of schouders. Wanneer duidelijk wordt hoe de adem blokkade ontstaat, is men in staat dit proces om te keren zodat ademen weer vanzelf gaat.

Daarna komt het herkenningsproces. Mensen gaan de situaties in het dagelijkse leven herkennen waarin de neiging tot het maken van musculaire spanning voorkomt en zijn in staat deze spanning los te laten. Niemand is in alle situaties ontspannen. Het is ook niet erg als er spanning ontstaat. Veel belangrijker is het deze spanning te herkennen en regelmatig weer los te laten. Hierdoor komt men uit het cumulerend effect van ‘spanning op spanning’.

 

Als diagnostisch middel maken wij gebruik van de Nijmeegse lijst. Een goed instrument om hyperventilatie op te sporen en aan het einde van de behandeling te laten zien wat er veranderd is. Om onderliggende psychische problematiek op te sporen maken wij gebruik van de 4DKL lijst. Samenwerking met psychiater of psycholoog kan geïndiceerd zijn bij ingewikkelde thuis- of werksituaties of bij een psychiatrisch beeld. Bovengenoemde behandelmethode kan ook gebruikt worden bij een meer chronische vorm van hyperventilatie.

NB: Bij astma en COPD worden wel degelijk ademoefeningen gebruikt en verdieping van de adem kan bijdragen aan algehele ontspanning. U kunt zelf de Nijmeegse lijst hier vinden. De Nijmeegse lijst